Tarieven, afspraken en registraties

Prijs
Consult zonder specialistische onderzoeken / massagebehandeling €60
Eerste consult Levend Bloedanalyse en esteck of NES (1 uur) €120
Vervolgonsult Levend bloedanalyse en HLB Bloedtest €80
Vervolgconsult Prognos meridiaan onderzoek €100
Consult NES Scan €80
Vervolgconsult Bloedanalyse en NES scan of esteck €100
Vervolgconsult Bloed-, Esteck en NES analyse (3 onderzoeken) €120
Consult Bi-optimator / bioresonantie behandeling €60
Nutri Gene DNA Life style test 399


Betaling: direkt bij consult, contant of per pintransactie.
Voor bedrijven voeren wij gezondheidskeuringen uit. Dit onderzoek bestaat uit levend
bloedonderzoek,esteck, infraroodscreening/thermografie en verslag. Ook voor u bechikbaar voor 300 euro. Alle consulten zijn inclusief adviezen/adviesrecepten, exclusief ondersteunende middelen.

Afspraken voor praktijk te Heerle kunt u telefonisch maken op: maan-, dins-, en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. (0031)-(0)165-308729. U kunt ook uw gegevens inspreken waarna wij u terugbellen. Eveneens mogelijk via emailAfspraken maken voor praktijk Den Haag: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur drogisterij Kesler. (0031)-(0)-703452210.

Een groot aantal ziektekostenverzekeraars vergoeden (een deel )van het consult.Geadviseerde natuurmiddelen worden in de regel niet vergoed.Informeer bij uw verzekeraar.

Elke werkdag (behalve de woensdag) telefonisch spreekuur tussen 9.00 en 9.30 uur. 

REGISTRATIES:

VOF Praktijk voor Natuurgeneeskunde Sanen
B
TW nummer: 8183.74.184

BIG registratie: verpleegkundige. 19014327130

AGB code Therapeut: 90/023820

AGB code praktijk:      90/018862

                        

Aangesloten bij de LVNT onder nummer 10004960163

Aangesloten bij IAMT, een wereldwijd opererende organisatie voor onderzoek en samenwerking van medische thermografie.

      

RBCZ : licentie: 308217R

                

Geregistreerd als Register-therapeut Natuurlijke Genees- en behandelwijzen bij de NIBIG onder nummer 211725

Tuchtregeling TZC en scag.nl . Bij klachten kunt bij een van deze instanties terecht indien u er met ons niet uit komt. In en ander is per 2017 wettelijk geregeld en verplicht voor elke praktijk.