Werkwijze

Centraal staat de cliënt met zijn of haar klachten die zowel fysiek als mentaal/emotioneel bekeken worden. Na een uitgebreide anamnese (vraaggesprek) wordt er met behulp van Levend Bloedanalyse , ESTECK ,bioresonatie of de nieuwste Solex AO scan bepaald waar de zwakke plekken liggen en wordt het beeld voor mij wat meer gericht. Neshealth kan indien nodig een verfijning geven en meer inzichten geven over onze software in het lichaam. 

Veelal is de combi Levend bloed analyse en esteck, bioresonantie/ Solex AO scan het populairst en geeft ook voldoende uitslagen om de gezondheidsstatus van iemand te beoordelen en een gericht advies mee te geven.

Dat advies wat kan varieren van voedingsveranderingen, homeopatische ondersteuning, reiniging, massage, gesprekken of een andere behandelvorm. Wij zijn binnen onze praktijk breed georiënteerd maar indien een behandeling beter gevolgd kan worden bij een collega zullen wij dat aangeven. Centraal staat de cliënt met de hulpvraag. Dit betekent dat er ook wel eens kan worden terugverwezen naar de huisarts indien bepaalde klachten daar om vragen. Een reguliere behandeling hoeft geen beletsel zijn om aanvullende behandelingen te ondergaan. Volgens mijn zienswijze kunnen regulier en alternatief goed naast elkaar werken en vaak een aanvulling op elkaar zijn. De keuze daarin bepaalt de cliënt. Geadviseerde middelen zijn verkrijgbaar via een adviesrecept bij apotheek, drogist of reformwinkel.