Levend bloedanalyse

 Dit bloedonderzoek geeft met behulp van enkele druppels bloed inzicht in de bloedsamenstelling. Onder een speciale donkerveld/fasecontrast microscoop kan het object tot 4.000 maal worden uitvergroot. Het bloed bestaat uit vele mico-organismen met ieder zijn eigen functie en betekenis die bij bepaalde klachten kunnen veranderen.De samenhang van deze bloeddeeltjes is goed waar te nemen via de monitor waarbij de cliënt meteen meekijkt. Het betreft uitsluitend een kwaliteitsbeoordeling van het bloed.De informatie is helder en zeer actueel: het geeft immers de situatie aan van dit moment. Er wordt gelet op vele aspecten in het bloed: kleur, vormgeving, rangschikking, beweeglijkheid van deeltjes, helderheid van plasma, enz. Van natuurgeneeskundig belang is uiteraard de aan- en afvoer van voedings- en afvalstoffen in het bloed.

De onderzoeksmogelijkheden zijn uitgebreid. Via donkerveldmicroscopie krijgt men o.a. een indruk van het symbiotisch evenwicht van verschillende lichaamsweefsels zoals weergegeven volgens Prof. Dr. Enderlein. Zo kunnen protiten onder bepaalde omstandigheden gaan muteren tot schimmels, bacteriën etc. die weer in bepaalde stadia weefsel kunnen beschadigen. Via fase-contrast microscopie kunnen deeltjes die normaal gesproken transparant zijn zichtbaar gemaakt worden. Een mooie techniek om schimmels, bacteriën en kristallen te bekijken.

De HLB bloedtest wordt al veel langer toegepast. Hierbij worden afdrukken van gestold bloed bekeken. Er zijn verschillende karakteristieke vormen waarneembaar die een inzicht geven in pathologie en gezondheid. Vele jaren onderzoek hebben duidelijk gemaakt dat elk metabolisch proces of ziekteconditie specifieke karakteristieke ‘markers’ achterlaat in gestold bloed. Op dezelfde manier kan ondermeer gekeken worden naar de chronische of acute staat van ziekte, ontstekingen, stress, vrije radicalenvorming, overgevoeligheidsreacties, vitamine C-tekorten en endocrine onevenwichtigheden. De Levend Bloedanalyse en HLB Bloedtest is mogelijk bij iedereen die inzicht wil krijgen in de huidige conditie of degene die meer visueel bewijs wil voor mogelijke oorzaken van zijn/ haar klachten.

Levend bloedanalyse guido sanen
HLB bloedanalyse 
Levend bloedanalyse guido sanen
HLB bloedanalyse 
Levend bloedanalyse guido sanen
Levend bloedanalyse