Tarieven, afspraken , registraties en klachten

Tarief
Eerste Consult  : levendbledanalayse/Esteck en z.n. aanvullende onderzoeken  120 euro
Vervolgcosulten : idem als eerste keer en zo nodig aanvullende onderzoeken/behandelingen  120 euro
Consult bi optimator/bioresonantie (1/2 uur)    60 euro
Consult massage/ reflexzonetherapie    60 euro
Consult thermografie borst eerste/vervolg inclusief rapportage door deskundige  195 / 170 euro
overige prijzen thermografie zie http://www.medical-thermography.nl


Betaling: direkt bij consult, contant of per pintransactie.

Alle consulten zijn inclusief adviezen/adviesrecepten, exclusief ondersteunende middelen.

Afspraken voor praktijk te Heerle kunt u telefonisch maken op: maan-, dins-, en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. (0031)-(0)165-308729. U kunt ook uw gegevens inspreken waarna wij u terugbellen. Eveneens mogelijk via email

Een groot aantal ziektekostenverzekeraars vergoeden (een deel )van het consult. Consulten onder natuurgeneeskunde en reflexzonetherapie worden deels vergoed afhankelijk van de ziektekostenverzekeraar en uw aanvullend pakket.

Alle andere therapievormen worden niet vergoed .

Geadviseerde natuurmiddelen worden in de regel niet vergoed.Informeer bij uw verzekeraar. Of via deze link: 

https://lvnt.nl/uploads/2023/LVNT%20Vergoedingenlijst%20voor%20therapeuten%202024%20vs%203.pdf

Elke werkdag (behalve de woensdag) telefonisch spreekuur tussen 9.00 en 9.30 uur. 

REGISTRATIES:

VOF Praktijk voor Natuurgeneeskunde Sanen
B
TW nummer: 8183.74.184

BIG registratie: verpleegkundige. 19014327130

AGB code Therapeut: 90/023820

AGB code praktijk:      90/018862

                        

Aangesloten bij de LVNT 

  

RBCZ : licentie 308217R

                

Geregistreerd als Register-therapeut Natuurlijke Genees- en behandelwijzen bij de NIBIG onder nummer 211725

Klacht en tuchtregeling :

Als u een klacht heeft hopen we dat u die eerst aan ons kenbaar maakt zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Tuchtregeling TZC en scag.nl . Bij klachten kunt bij een van deze instanties terecht indien u er met ons niet uit komt. Een en ander is per 2017 wettelijk geregeld en verplicht voor elke praktijk.

Via deze link komt u rechtstreeks rechtstreeks uit op de website van de beroepsvereniging LVNT waar u het klachtenformulier https://www.lvnt.nl/klachten  en klachtenreglement kunt vinden  https://www.lvnt.nl/uploads/2021/LVNT%20Klachtenreglement%20versie%20juni%202017.pdf