Privacy

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik , na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijk en medische gegevens.

Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. ( beroepsgeheim)

 

De gegevens uit uw dossier kunne ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijv als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid

Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van uw gegevens wordt gebruikt voor voor de financiƫle administratie zodat ik een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens , dan zal ik u eerste informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliƫntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw Naam,adres en woonplaats.

Uw geboortedatum, datum van behandeling.

Een korte omschrijving van de behandeling zoals bijvoorbeeld “behandeling natuurgeneeskunde” .

De kosten van het consult.